Aktualności

Partycypacja obywatelska w dobie koronawirusa

Little girl wear hygienic mask and press alcohol spray to protect, sanitizing.

data publikacji

Obszar

Partycypacja, jako ważny aspekt życia społecznego, jest również jednym z wielu obszarów, które ucierpiały w dobie pandemii. Brak narzędzi, a w wielu przypadkach i chęci szybkiego przejścia na narzędzia digitalowe jednostek samorządowych, by wyjść naprzeciw potrzebie aktywizacji społecznej, spowoduje wyłączenie jeśli nie całości, to części szczególnie starszych obywateli z możliwości wyrażenia swojego głosu.
Jak zatem podejść do tematu partycypacji podczas pandemii?

Jest to sytuacja nowa, nieporównywalna do żadnej innej. Ten obszar będzie również polem doświadczalnym. Liderzy już szukają rozwiązań. Zaraz po ograniczeniu klasycznych form komunikacji część urzędów uruchomiło infolinie, czaty z urzędami, możliwość przesyłania dokumentów online czy nawet uwag, co do tej pory było niemożliwe. Niestety niektóre instytucje pozostały bierne w tym zakresie, czekając jedynie na odgórne wytyczne.

Problemy prawne

Głównym problemem formalnym w konsultacjach społecznych jest fakt, że ustawodawca nie przewidział możliwości przeprowadzenia ich online. Z uwagi na pilniejsze kwestie, raczej nie możemy spodziewać się w najbliższym czasie korekty ustawy. Prawnicy szukają rozwiązań, jak dalej procedować np. w kwestii miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gdzie udział społeczny jest częścią procedury planistycznej. Jest jednak światełko w tunelu – pandemia  spowodowała jednak uproszenie wielu procedur, które jak się okazuje, da się załatwić zdalnie.

Kwestie budżetowe

Wszystkie poziomy administracji państwowej zostaną dotknięte finansowo skutkami koronawirusa. Zarówno na budżety miejskie, jak i gminne, jest przerzucanych wiele nieprzewidzianych wcześniej kosztów, jak chociażby doposażenie szkół w niezbędny sprzęt do prowadzenia lekcji online, wsparcie dla jednostek medycznych, a wpływy z podatków są i będą niższe. Pierwsze, co wypadnie z budżetów, to  m.in. projekty z budżetów partycypacyjnych, które nie zostały jeszcze sfinansowane. Może nie być ich również w przyszłym roku. Przyszłość pokaże co dalej. Dla samorządów będzie to oznaczało również większe obciążenie pracą urzędników z uwagi na brak środków do zlecania wielu działań firmom zewnętrznym.

Wyzwania

Spotkania twarzą w twarz pozwalają nawiązać niemożliwe do odtworzenia interakcje. Używając narzędzi takich jak Skype czy Zoom, nie tylko się słysząc, ale i widząc, prowadzenie wielogodzinnych spotkań czy warsztatów online jest niemożliwie. Jest to problem nie tylko moderacji, ale też niemożności skoncentrowania się przez tak długi czas. Szacuje się że 3h to maksymalny czas tego typu spotkań.

Little girl wear hygienic mask and press alcohol spray to protect, sanitizing.

Polecane artykuły

Podziel się

napisz do nas

Jeżeli masz pytanie, skorzystaj z załączonego formularza lub wyślij e-mail bezpośrednio
na adres: sekretariat@mediadem.pl.

Design by Maciej Krygier 2020