Group of friends with hands on stack at seaside

CSR w czasach pandemii. Zaplanowana strategia czy akt humanitarny?

Pandemia koronawirusa pobudziła nie tylko wiele akcji społecznych organizowanych samodzielnie przez lokalne sąsiedztwo czy ogólnopolskie grupy typu „Widzialna ręka”, ale ujawniła również gesty solidarności ze strony biznesu. Czy to bardziej gest serca czy zaplanowane działanie wizerunkowe pokazujące społeczną odpowiedzialność biznesu świadomie planowaną i wykorzystaną?

Read More