Group of friends with hands on stack at seaside

CSR w czasach pandemii. Zaplanowana strategia czy akt humanitarny?

Pandemia koronawirusa pobudziła nie tylko wiele akcji społecznych organizowanych samodzielnie przez lokalne sąsiedztwo czy ogólnopolskie grupy typu „Widzialna ręka”, ale ujawniła również gesty solidarności ze strony biznesu. Czy to bardziej gest serca czy zaplanowane działanie wizerunkowe pokazujące społeczną odpowiedzialność biznesu świadomie planowaną i wykorzystaną?

Read More
Workplace

Wyzwania pracy zdalnej – jak sobie z nimi radzić?

Obecna sytuacja z dnia na dzień skierowała większość pracowników biurowych do pracy zdalnej. Kto z nas nie marzył o tym, by móc pracować zdalnie. Mobilne godziny pracy, nieformalny strój, praca na leżaku w ogrodzie. Taką wyidealizowaną wizję mamy przed oczami, wyobrażając sobie pracę w domu. Jednak praca zdalna z przymusu czy rozsądku, okazała się nie spełniać wizji z marzeń. Szczególnie, gdy oprócz nas w domu zostają jeszcze inni członkowie rodziny. Z czym przyszło nam się mierzyć?

Read More
Little girl wear hygienic mask and press alcohol spray to protect, sanitizing.

Partycypacja obywatelska w dobie koronawirusa

Partycypacja, jako ważny aspekt życia społecznego, jest również jednym z wielu obszarów, które ucierpiały w dobie pandemii. Brak narzędzi, a w wielu przypadkach i chęci szybkiego przejścia na narzędzia digitalowe jednostek samorządowych, by wyjść naprzeciw potrzebie aktywizacji społecznej, spowoduje wyłączenie jeśli nie całości, to części szczególnie starszych obywateli z możliwości wyrażenia swojego głosu.

Read More