Little girl wear hygienic mask and press alcohol spray to protect, sanitizing.

Partycypacja obywatelska w dobie koronawirusa

Partycypacja, jako ważny aspekt życia społecznego, jest również jednym z wielu obszarów, które ucierpiały w dobie pandemii. Brak narzędzi, a w wielu przypadkach i chęci szybkiego przejścia na narzędzia digitalowe jednostek samorządowych, by wyjść naprzeciw potrzebie aktywizacji społecznej, spowoduje wyłączenie jeśli nie całości, to części szczególnie starszych obywateli z możliwości wyrażenia swojego głosu.

Read More